Custom Fitting

Ibland är lösningen till bättre golfspel så enkelt som att hitta klubbor som passar dig själv och ditt spel.
 
Golfare på alla nivåer kan ha nytta av individuellt utprovade och anpassade klubbor. Dimbo Golf erbjuder en lång rad Custom Fitting alternativ. En Custom Fitting tar ungefär 30-45 minuter, och här bestäms de optimala klubbspecifikationerna för just din sving. Du kommer lära dig mer om de bästa alternativen för just dig och bli övertygad om att klubborna du valt stödjer ditt golfspel på bästa sätt.


Standard är inte för alla 
Många golfare spelar utmärkt med standardklubbor eftersom standardspecifikationerna passar majoriteten av alla golfare, Men vi vet också att det finns en hel del golfare som skulle tjäna på en utprovning innan de investerar i ny utrustning.
 
Du får gärna ta med dina gamla klubbor i jämförelsesyfte, men det är inte nödvändigt.
 
Utprovning kan göras för järn och woods eller båda delar. Vi kommer att välja en lämplig klubba att starta Club Fittingen med, men berätta gärna om du har förkärlek till någon speciellt klubbmärke/modell.
 
Många faktorer spelar roll när vi hjälper dig med din utprovning
Din utprovare kommer be dig slå ett antal slag för att lära sig mer om klubbhuvudets hastighet, bollhastighet, utslagsvinkel, spinnhastighet mm. Dessa faktorer hjälper till att bestämma din bollbana och längd.
 
Du kan se varje slag direkt på simulatorskärmen tillsammans med utprovaren och få en fördjupad tolkning av alla siffror.
 
Ibland kommer en utprovning visa att de optimala klubborna för din sving är de med standard specifikationer. Det ger dig trygghet i att du valt den rätta utrustningen.
 
 
Mätning av bollbanan: Utslagsvinkel och spinnhastighet hjälper till att utvärdera den idealiska bollbanan för drivers.
 
För låg bollbana uppstår när det är för lite backspinn i bollen. Det gör att bollen faller fortare med kortare längd som följd.
För hög bollbana uppstår när bollen har för mycket backspinn. Även detta kan minska längden. Bollen startar lågt, stiger snabbt uppåt och faller snabbt.
Den bästa bollbanan startar med en relativt hög utslagsvinkel och stiger till en konstant fart, vilket minskar luftmotstånd och maximerar lyftet i bollen. Bollen landar på marken i en svag vinkel vilket bidrar till att den fortsätter rulla för att maximera längden.
Mätning av sidovinkel och sidospinn: Felaktigt utprovade klubbor kan resultera i slag som drar mot vänster eller trycker ut mot höger.
 
Utgångsvinkel: Genom att känna till din utgångsvinkel (för driver) på bollen kan den bästa kombinationen av klubbhuvudets loft och skaftets flex utrönas.
 
Lie: En lie som är för upprätt kan ge dragning eller gå åt vänster för högerspelare. En lie som är för flack kan ge en vridning eller gå åt höger för högerspelare. Rätt lie försäkrar dig om att din träff blir så konsekvent som möjligt.
 
Hastighet: Klubbhuvudets och bollens hastighet har den avgörande betydelsen för längd och effektivitet.Även din svinghastighet studeras. Nyckeln till individuellt anpassade klubbor är att skapa en balanserad kombination av utslagsbetingelser och sen välja de specifikationer som bäst passar din sving.
 
Utprovningsansvarig kommer rekommendera de klubborna som bäst förbättrar din effektivitet.

Har du kompletterande frågor om customfitting, maila gärna din fråga.


Ping Webfit
En guide som föreslår vad du behöver för grepp, lie och längd på ditt järnset.
 

Skicka förfrågan nedan för att boka din Custom fitting