Mobil Golfshop

Ska Er klubb anordna en stor tävling eller annat stort arrangemang över flera dagar och tillfälligt vill eller behöver utöka utbudet av golfprylar kan ni gärna kontakta oss. Vi har en stor mobil golfshop som vi kan ställa upp på just Er klubb/anläggning under några dagar. Vår mobila shop kompletterar givetvis bäst någon av alla de golfklubbar som inte har någon regelrätt golfshop utan normalt enbart har ett mindre sortiment i kansliet.

mobil golfshop

Sortiment vi oftast har med:
Golfhandskar
Golfbollar
Bollhåvar
Borstar
Pegs
Markörer
Greenlagare
Handdukar
Paraplyer
Headcovers
Scoreräknare
Kepsar & Solskärmar
Solglasögon
Skovårdsprodukter
Laserkikare
GPS-klockor
Chippers
Omgreppningsstation med ett urval av grepp
Spikbytesstation med ett urval av mjukspik

Vanliga önskemål från Klubbarna/arrangörerna vi besöker:
Handskar - Att vi har med andra fabrikat än FJ WeatherSof då många klubbar redan erbjuder denna modell.
Bollar - Att vi har med andra fabrikat än Titleist då många klubbar redan har dem.
Reavaror - Klubbarna vill ibland att vi tar med oss utgående produkter i någon kategori för att skapa ytterligare mervärde för besökarna, exempelvis skor, en vagnmodell el dyl.
Väderprognos - Ibland styr väderprognosen vad vi väljer ut tillsammans med klubben

Varor vi sällan har med oss:
Bagar, Vagnar, Kläder, Skor, golfklubbor

Undantag uppstår givetvis vid olika arrangemang om det har en mycket tydlig besöks- och målgrupp. När vi närvarade på SM för äkta makar +100 tog vi till exempel med ett sortiment av elgolfvagnar vilket var mycket uppskattat av besökare/deltagare.

mobil golfshop

Aktionsradie
Släpet är stort och begränsat till att framföras i 30km/h vilket gör att vår aktionsradie normalt sett är begränsad. Släpets utgångsort är Skövde och vi verkar inom ca 10-12 mils avstånd därifrån.
Detta innebär från Gullspång i norr, Jönköping, Ulricehamn och Borås i söder samt Alingsås och Trollhättan i väster. Vi medverkar på arrangemang som sträcker sig över 2-3 aktiva dagar.

Kostnad för arrangören/klubben
Vår målsättning är alltid att klubben/arrangören skall få en så minimal kostnad för den mobila shopen som möjligt. Vi kan dock inte garantera ett kostnadsfritt besök beroende på bemanning och körsträcka.

Shablonkostnaden för klubben/arrangören är 275kr per mil (dvs 550kr tur och retur Skövde) plus 3500kr per dag. För varje 10.000kr vi säljer för när vi är på plats avgår 2000kr från klubbens kostnad. Arrangören svarar för mat & logi åt 2 personer, i annat fall tillkommer denna kostnad.


Se räkneexempel nedan:

Räkneexempel för tvådagars uppställning vid tre olika körsträckor och en dagsomsättning om 15.000kr.

Skövde GK (0,3 mil)
Milkostnad: 550x0,3=165kr
Dagskostnad: 2x3500kr=7000kr
Exempel på försäljning: 2 dagar á 15.000kr: 30.000kr
Avgår 6000kr
Kostnad för arrangören: 1165kr

Vara Bjertorp GK (5,7 mil)
Milkostnad: 550x5,7=3.135kr
Dagskostnad: 2x3500kr=7000kr
Exempel på försäljning: 2 dagar á 15.000kr: 30.000kr
Avgår 6000kr
Total kostnad för arrangören: 4.135kr

Borås GK (11,6 mil)
Milkostnad: 550x11,6=6.380kr
Dagskostnad: 2x3500kr=7.000kr
Exempel på försäljning: 2 dagar á 15.000kr: 30.000kr
Avgår 6.000kr
Total kostnad för arrangören: 7.380kr


Räkneexempel för tvådagars uppställning vid tre olika körsträckor och en dagsomsättning om 25.000kr.

Skövde GK (0,3 mil)
Milkostnad: 550x0,3=165kr
Dagskostnad: 2x3500kr=7000kr
Exempel på försäljning: 2 dagar á 25.000kr: 50.000kr
Avgår 10.000kr
Ersättning till arrangören: 2.835kr

Vara Bjertorp GK (5,7 mil)
Milkostnad: 550x5,7=3.135kr
Dagskostnad: 2x3500kr=7000kr
Exempel på försäljning: 2 dagar á 25.000kr: 50.000kr
Avgår 10.000kr
Total kostnad för arrangören: 135kr

Borås GK (11,6 mil)
Milkostnad: 550x11,6=6.380kr
Dagskostnad: 2x3500kr=7.00kr
Exempel på försäljning: 2 dagar á 25.000kr: 50.000kr
Avgår 10.000kr
Total kostnad för arrangören: 3.380kr

mobil golfshop